O Centro de Menores

é un centro residencial de protección de menores que, pertence á Congregación de "Hermanas Mercedarias de Caridad", provincia Mª Inmaculada (Madrid)

O noso Centro de Menores realiza unha atención integral de rapaces,  en situación administrativa de desamparo ou risco, que estean tutelados ou en situación de garda pola Xunta de Galicia.

Atención integral baseada nas seguintes prestacións: aloxamiento, manutención e vestiario, apolo psicosocial e educativo, seguimiento escolar, promoción da saúde, animación planificada do tempo libre, formación nas habilidades sociais básicas e/ou autonomía e independencia e colaboración en apoio e orientación ás familias dos menores. «La a Mercé» oferta dous tipos  de estadías. Unha estadía en Réxime Residencial e outra en réxime de Atención de Día. Podendo así asegurar unha resposta mais axeitada as necesidades da poboación atendida.

Mais info

Colaboradores:
Centro "Lar a mercé"
Garrucha, 7 - SANTA CRUZ - 15179 Oleiros (A Coruña)
981 615 062

Contacto

He leído y acepto la Política de Privacidad
Acepto el tratamiento de datos con fines publicitarios tal como se
indica en la Política de Privacidad