CURSO INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN VIOLENCIA FILIO-PARENTAL

Diapositiva1 Diapositiva2

Oleiros

Centro de Menores “Lar a Mercé”

  • SESlÓN-1: 27 abril 2019
  • SESlÓN-3: 25 maio 2019

Vigo

Centro de Menores “Hogar San José”

  • SESlÓN-1: 4 maio 2019
  • SESIÓN-3: 1 xuño 2019

Santiago de Compostela

Hospedería “Vía Lucís”

  • SESIÓN-2:11 maio 2019