Diputación de la Coruña

cartel-informativo-dipitacion-2013

2013: Convocatoria: (FOIE-F/2013) Convocatoria de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento e investimento de servizos sociais durante o ano 2013 (Área familia, infancia e mocidade). Investimento


 

cartel-informativo-dipitacion-2014

2014: Convocatoria: (FOIE/2014) Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para investimento de servizos sociais durante o ano 2014


 

 

 

cartel-informativo-dipitacion-2015

2015: Convocatoria: (FOIE/2015) Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para investimento de servizos sociais durante o ano 2015


 

 

cartel-informativo-dipitacion-2016

2016: (FOIE) Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para investimentos de servizos sociais durante o ano 2016


 

 

Cartel Deputación 2017

(FOIE/2017) Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2017


 

dipu

(FOIE/2018) Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2018