Diputación de la Coruña

cartel-informativo-dipitacion-2013

2013: Convocatoria: (FOIE-F/2013) Convocatoria de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento e investimento de servizos sociais durante o ano 2013 (Área familia, infancia e mocidade). Investimento

cartel-informativo-dipitacion-2014

2014: Convocatoria: (FOIE/2014) Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para investimento de servizos sociais durante o ano 2014

cartel-informativo-dipitacion-2015

2015: Convocatoria: (FOIE/2015) Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para investimento de servizos sociais durante o ano 2015

cartel-informativo-dipitacion-2016

2016: (FOIE) Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para investimentos de servizos sociais durante o ano 2016